การต่อต้านการทุจริตของไทย

เขายังได้เรียกร้องให้นักลงทุนสถาบันอื่น ๆ ติดตามเพื่อประโยชน์ในการลงทุนอย่างยั่งยืน กองทุนรวมนี้ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำหนดการลงทุนในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดตัว THSI ในปีพ. ศ. 2558 โดยการเลือก บริษัท ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล

ปัจจุบันมี บริษัท จดทะเบียน 79 แห่งในรายการ ESG และมูลค่าตลาดรวมของกิจการมีมูลค่ารวม 5.09 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 59.80 ของมูลค่าตลาดรวม บริษัท เหล่านั้นจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยร้อยละ 3.91 เทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยต่อปีของตลาดที่ร้อยละ 3.62 ตามข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ Vitai กล่าวว่า GPF ยังให้ความสำคัญกับการคัดค้านการทุจริตภายใต้รัฐบาลของกลุ่มภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตของไทย (CAC)