การพัฒนาอุตสาหกรรมที่พลัดถิ่น

ชุมชนในทวายกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวรายได้ใหม่และเป็นทางเลือกแทนผลกระทบเชิงลบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ได้พลัดถิ่นไปหลายครอบครัวแล้วและตอนนี้กำลังคุกคามสภาพแวดล้อมที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้และสวนหมากพลูหมู่บ้าน Kalonehtar ดูเหมือนสงบสุขพอสมควร แต่ความเงียบสงบนั้นเป็นเพียงผิวเผินในขณะที่ผู้อยู่อาศัยต่อสู้กับคลื่นของโครงการ

ขนาดใหญ่ชนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค Tanintharyi Aung Kyaw Thet นักรณรงค์อายุ 21 ปีกล่าวว่าโครงการขนาดใหญ่ทำลายที่ดินและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของพวกเขา Kalonehtar มีประชากรเพียง 1,200 คนกำลังเผชิญกับภัยคุกคามคู่จากเขื่อนใกล้เคียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายและถนนเชื่อมระหว่างทวาย – กาญจนบุรี ผู้คนกังวลว่าที่ดินของพวกเขาจะถูกเวนคืน สหภายใต้การนำของเจ้าอาวุธหมู่บ้าน Punya Wunta พวกเขาสามารถหยุดโครงการทั้งสองได้ แต่ทุกคนรู้ว่าการต่อสู้กับการพัฒนาที่ไม่พึงประสงค์นั้นยังห่างไกลเนื่องจากนักลงทุนและเจ้าหน้าที่พม่ายังคงผลักดันโครงการขนาดใหญ่ที่จะทำให้ชนบทสงบสุขกลายเป็นหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้